Sanna Khánh Hoà-Sanna Khánh Hòa chính thức bán 3 trụ cột cho TPHCM để giải quyết vấn đề tài chính