sản phụ đẻ rơi-TP.HCM: Người mẹ 18 tuổi đẻ rơi trong nhà vệ sinh bệnh viện rồi mang con bỏ vào thùng rác