sản phẩm-Chạy quảng cáo cạnh nội dung xấu, các nhãn hàng thiệt hại thế nào?