Sai lầm khi ăn trái cây-Ăn trái cây kiểu này vừa chẳng 'thấm' được tý chất nào, vừa gây hại cho cơ thể