Ryzen-Intel 'vỗ mặt' AMD: Hiệu suất của Ryzen 4000 sụt giảm mạnh khi dùng pin