Rượu lậu-Thái Bình: Khám xét khẩn cấp cửa hàng trùm rượu ngoại khét tiếng Thắng 'phòng'