Running man vietnam 2021-NSX Running Man Vietnam chính thức lên tiếng về việc có loại Jack hay không sau scandal với Thiên An