Ronaldo-Fan tá hỏa khi chứng kiến tài khoản 152 triệu follow của Messi bỗng mất sạch: Phải chăng có 'bàn tay đen' của Ronaldo?

Xem thêm