Rơi xuống giếng-Video TP.HCM: Cô gái rơi xuống giếng thang máy được giải cứu ngoạn mục