Rơi tầng cao-Bé 2 tuổi rơi từ tầng 9 bệnh viện quốc tế xuống đất tử vong