Rodri-Vùi dập tuyển Đức, sao Man City khẳng định Tây Ban Nha có thể ghi nhiều hơn 6 bàn