Robot-Cô nàng siêu robot Sophia từng tuyên bố 'huỷ diệt loài người' 4 năm trước bây giờ ra sao?

Xem thêm