rich kid 2k3-Fan hỏi 'sao giàu mà đi tu', rich kid Gia Kỳ đáp gì mà nhắc tới cả đam mê thế này?