Review đồ ăn-Gọi 1 phần steak tái nhưng đầu bếp mang ra phần cháy đều 2 mặt, khách phàn nàn liền bị chửi 'vuốt mặt không kịp'