Renault Ấn Độ-Renault Ấn Độ đã ra mắt ô tô giá chỉ 190 triệu đồng