Red Velvet-Giữa phốt Jimin (AOA) đưa đàn ông về quan hệ, quy tắc 'sống còn' của Red Velvet tại ký túc xá bỗng gây chú ý lớn