Real Madrid-Real không cần, cầu thủ vẫn xin giảm lương