rap việt kid-Trẻ em hát Rap kiểu 'chợ búa': Bất chấp cảnh báo để kiếm lợi nhuận?