quyền truy cập-Điện thoại có nghe lén bạn để đề xuất quảng cáo không? Hóa ra, nó chẳng cần làm điều đó