quy định phòng dịch-Bạn rủ chơi 'trốn tìm' nhưng thấy công an liền chạy bỏ rơi cả dép, cậu bé nhanh nhảu đối đáp lại cực lễ phép