quy định đi lại-Quy định ra vào các tỉnh, thành sau khi nới lỏng giãn cách