Quốc vương Malaysia tự cách ly-Quốc vương và Hoàng hậu Malaysia tự cách ly