Quốc tế phụ nữ 8/3-Giá hoa tươi 8/3 xuống thấp kỷ lục, người cười kẻ khóc