quốc tế lao động-Quỳnh Anh, con gái cựu chủ tịch, khoe 'tậu' đồ hiệu sau tin có bầu: Tính sương sương cũng tầm 50 triệu!