quốc tế hóa nhân dân tệ-Đồng nhân dân tệ có thể cạnh tranh ngang ngửa với USD?