quê ăn tết-Ngán ngẩm chuyện đến hẹn lại lên: Bao năm bị lên án mà có mỗi việc rửa nồi cơm trước khi về nghỉ Tết cũng quên!