Quạt hơi nước bị rò điện-5 sai lầm khi dùng quạt hơi nước có thể gây nguy hại sức khỏe thậm chí 'đoạt mạng' người dùng lúc nào không hay