Quang Hải công khai bạn gái mới-Bị kẻ xấu hack Facebook cá nhân làm lộ chuyện yêu đương, Quang Hải quyết tâm làm cho ra lẽ