quang hải chấn thương-Quang Hải dính chấn thương dây chằng đầu gối, bỏ ngỏ khả năng ra sân ngày V.League trở lại