Quang Hải-Bồ cũ Quang Hải bị lập nick 'pha-ke', thủ đoạn tinh vi đến mức có cả tick xanh

Xem thêm