quán phở-Bàn chuyện chủ quán phở sau một đêm thành giám đốc: Hầu hết hộ kinh doanh nói 'không'