quan hệ nam nữ-Bạn gái chủ động rủ vào nhà nghỉ nhưng tôi luôn tìm cách từ chối, cho đến một lần 'liều mình' theo thì lại gặp chuyện xấu hổ muốn độn thổ