quân đội phun khử khuẩn toàn TPHCM-Ảnh: Bắt đầu chiến dịch phun khử khuẩn diệt Covid-19 lớn nhất lịch sử ở TP.HCM