quân đội Mỹ ở Nhật Bản-Nhật Bản chi 16 tỷ yen mua đảo phục vụ Mỹ tập trận