Quân đội Mỹ-Đô đốc Mỹ 'nóng mặt' vì Trung Quốc hủy họp không lý do

Xem thêm