quận bình tân-Nhà cháy sau tiếng nổ rơi cửa kính, người đàn ông quần áo cháy sém thoát ra ngoài

Xem thêm