quận Bắc Từ Liêm-Những bác sĩ về hưu viết đơn tình nguyện tham gia phòng chống COVID-19