quán ẩm thực Trần ở Đà Nẵng-9 du khách nhập viện sau khi ăn trưa tại quán ẩm thực Trần ở Đà Nẵng