PSG-3 cầu thủ PSG được xác định dương tính với Covid-19