promotion-Vừa ra mắt iPhone 13, Samsung đã lại đăng bài 'cà khịa' Apple