Primmy Trương-Vợ Phan Thành lần đầu đăng ảnh khi mang bầu, người chụp chính là chồng thiếu gia

Xem thêm