Phương Mỹ Chi crop top-Mặc áo crop top hở eo đi cúng Tổ nghề, Phương Mỹ Chi bị dân mạng nhắc nhở