Phương Lê Đặng Thu Thảo-Chị gái Đặng Thu Thảo đăng đàn mắng ai đó cực gắt: 'Dụ dỗ người ta làm rồi quay qua kêu người ta vô ơn, đúng chuẩn vừa ăn cướp vừa la làng'