Phương Lan-Ơn giời! Cậu đây rồi tập 10: Bị Trường Giang 'gài bẫy', Phan Mạnh Quỳnh vẫn giành cúp cùng Phương Lan