Phương Dật Luân-Trường Ca Hành mở điểm Douban thua cả Chẩm Thượng Thư, lượt review đánh giá ít đến báo động!