Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan chia tay-Quách Ngọc Ngoan có chia sẻ đầu tiên sau khi Phượng Chanel công bố chia tay, tiết lộ đặc biệt về con gái