Phương Anh-Hoa hậu Đỗ Thị Hà đọ sắc cùng Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo