phun khử khuẩn-Bộ Y tế yêu cầu không phun khử khuẩn ngoài trời và lên người do 'kém hiệu quả và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe'