Phúc Quốc-Kiên Giang nói gì về tin đồn 'biến thể Omicron xuất hiện ở Phú Quốc'?