Phú Yên-Đi xem nước lũ, 1 người bị cuốn mất tích

Xem thêm